Retaule major  de Lilla.          Montblanc         Conca de Barberà

Policromia al tremp d'ou i or de full.1992

El retaule de Sant Joan Evangelista es composa de 5 taules amb escenes de la vida de Sant Joan: la crida dels deixebles al llac de Tiberíades, l’Últim Sopar, el matí de Pasqua (Pere i Joan corrent cap al sepulcre) i el Martiri del Sant davant la Porta Llatina de Roma, aquí convertida en la Porta Reial del monestir de Poblet. Sota la imatge, una estrella, que representa Jesús Messies, l’estel de David, i la virginitat de Maria. A dalt de tot un coronament que evoca les trompetes del judici.

 

 

 

 

 

Al frontal d’altar hi ha la representació de la baixada del Crist als inferns, és a dir, la icona de la Resurrecció: Jesús dona la mà a Adam i Eva, tots els homes i totes les dones, i se’ls enduu amb ell cap a la glòria.

 

 

 

CORREU

Retaules de : ] Tarrés ] [ S.Joan Evangelista ] Santa Bàrbara ] del Santíssim a Ascó ] Capella d'en Marcús ] Santa Marina ]

versió en CATALÀ versión en  CASTELLANO FRANÇAIS ENGLISH  VERSION